Akademia

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu:
– poniedziałek (godz. 16:30-18:00)
– środa (godz. 17:00-18:30)
– piątek (godz. 17:00-18:30)

WAŻNE INFORMACJE:
Deklaracja członkowska
Regulamin

Kontakt z trenerem: +48 721 313 920 , e-mail: ks.dabcze@e-pingpong.pl

www.wametdabcze.pl